Od redakcji /1/

Na początek

Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy, przed Wami nowe czasopismo. Jego nazwa oznacza nowy początek. I tak rzeczywiście się dzieje. Startujemy z pismem poświęconym sztuce, mając świadomość, że kontynuujemy tradycję, utrwaloną już w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, interpretując ją jednak na nowo. „Restart” jest następcą „Wiadomości ASP”. Przejmuje po nich formułę pisania o wydarzeniach, problemach i ludziach związanych z uczelnią, lecz poszerza swoje zainteresowania, obdarzając większą uwagą to, co dzieje się dookoła Akademii. „Restart” oznacza dla nas wielość punktów widzenia, umiejętność patrzenia z bliska, jak i szkicowania szerszych panoram. Kryje się w tym także łączenie lokalności i globalności, bez tej umiejętności bowiem nie można zrozumieć dzisiejszej kultury wizualnej. Interesuje nas interpretacja w jej różnych wersjach, stylach i wydaniach, chcemy przeprowadzać liczne rozmowy, a także prowadzić dyskusje na palące, aktualne tematy – tych przecież nie brakuje. Ambicją „Restartu” jest wyprowadzanie Akademii na zewnątrz, szersze jej otwarcie na otaczający świat z całą jego złożonością.

„Restart” jest kwartalnikiem, co znaczy, że kolejne numery czasopisma ukazują się co trzy miesiące. Sieć daje tę przewagę nad papierem, że będziemy zamieszczać regularnie nowe materiały w ciągu całego trzymiesięcznego okresu. Jednym słowem, nie publikujemy całej zawartości numeru od razu, lecz odsłaniamy ją stopniowo. Spodziewajcie się zatem nowych tekstów i prezentacji także w maju i czerwcu.

Kiedy piszemy te słowa, trwa w najlepsze pandemia. Także i my nie mogliśmy pominąć milczeniem tego kontekstu naszej działalności. Doświadczając zamknięcia, zdalnej pracy i kontaktów międzyludzkich zapośredniczonych przez ekrany i wyświetlacze, zdecydowaliśmy tej właśnie tematyce poświęcić pierwszy numer pisma. Ujmujemy ją jednak nie tylko wprost, lecz także poprzez problemy izolacji, obcości i adaptacji do nowego miejsca. Tak zatem jak Akademia radzi sobie ze zdalnym nauczaniem opowiada prorektor Robert Sowa – w rozmowie z Agnieszką Jankowską-Marzec. Jak krytyka radzi sobie w czasie zamknięcia – piszą Marek Bartelik i Alek Hudzik. Jak radzą sobie w Polsce artystki z Ukrainy – Veronika Hapchenko i Margarita Vladimirova opowiadają Pameli Bożek. Z kolei Piotr Bujak relacjonuje Magdzie Ujmie jak daje sobie radę polski artysta studiujący w Tokio. Oprócz tych materiałów znajdziecie w „Restarcie” zestaw recenzji i informacji na temat wystaw, z naciskiem na osoby związane z Akademią, jednak ze znaczeniem wychodzącym poza mury uczelni.

Zapraszamy do lektury, mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej!