Kontakt

restart@asp.krakow.pl

restartmag.art
ISSN 2720-0493
Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 29/1
tel. 12 299 20 45, 12 299 20 61
Redaktor naczelna:
Magdalena Ujma
Zespół redakcyjny
Michał Bratko
Agnieszka Jankowska-Marzec
Łukasz Konieczko
Kinga Nowak
Małgorzata Płazowska
Sekretarz redakcji:
Michał Pilikowski
mpilikowski@asp.krakow.pl
Redakcja graficzna
Michał Bratko
mbratko@asp.krakow.pl
Redakcja i korekta
Joanna Wolańska
Adam Wsiołkowski
Projekt graficzny
Michał Bratko, Michał Szota
Wykonanie strony
Michał Szota szota.pl