Kontakt

restart@asp.krakow.pl

restartmag.art
ISSN 2720-0493
Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3,
(budynek starego Dworca PKP, II piętro, p. 6, 7)
wydawnictwo.asp.krakow.pl
31-154 Kraków
tel. 602 743 990
Redaktor naczelna:
Magdalena Ujma
Zespół redakcyjny
Michał Bratko
Agnieszka Jankowska-Marzec
Łukasz Konieczko
Kinga Nowak
Małgorzata Płazowska
Sekretarz redakcji:
Michał Pilikowski
mpilikowski@asp.krakow.pl
Redakcja graficzna
Michał Bratko
mbratko@asp.krakow.pl
Redakcja i korekta
Joanna Wolańska
Adam Wsiołkowski
Projekt graficzny
Michał Bratko, Michał Szota
Wykonanie strony
Michał Szota szota.pl