O nas

„Restart” to nowe czasopismo wydawane przez krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Jego nazwa oznacza nowy początek, ponowny start z zachowaniem wiedzy i doświadczeń poprzednika, jakim są dla „Restartu” „Wiadomości ASP”. „Restart” czuje się ich kontynuatorem, a przejmując dorobek „Wiadomości” dba o jego aktualizację, o odnowienie treści, o dostarczanie czytelnikom regularnie świeżej porcji wiadomości o sztuce współczesnej. „Restart” jest wydawany online co kwartał. Materiały będą się ukazywały stopniowo przez cały trzymiesięczny okres, tak więc co tydzień znajdzie się na stronie czasopisma zestaw nowych tekstów i materiałów wizualnych. „Restart” zbiera, rozpowszechnia oraz interpretuje najciekawsze wydarzenia z Akademii, opisuje scenę artystyczną Krakowa, a także najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Kładzie nacisk na dobrze rozumianą lokalność w szerokim kontekście. Kolejne numery pisma będą poświęcone wybranemu tematowi. Czasopismo wypełniać będą dyskusje, pogłębione recenzje wystaw i publikacji oraz omówienia wydarzeń artystycznych. Głos zabierać będą artyści, kuratorzy wystaw oraz krytycy sztuki – a także inni autorzy, jeżeli tylko zechcą podzielić się z czytelnikami „Restartu” inspirującymi obserwacjami.

 

↓ Rysunki Dariusz Vasina

Magdalena Ujma

Magdalena Ujma

Historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka wystaw i projektów z zakresu sztuki współczesnej. Ukończyła studia z historii sztuki (KUL) i zarządzania kulturą (Ecole de Commerce, Dijon). Prowadziła Galerię NN w Lublinie, pracowała w redakcji kwartalnika literackiego „Kresy”, w Muzeum Sztuki w Łodzi i w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. Obecnie sprawuje opiekę nad kolekcją w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie. Jest prezeską Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

Małgorzata Płazowska

Małgorzata Płazowska

Od 2017 roku kierownik Wydawnictwa ASP w Krakowie, sekretarz redakcji kwartalnika „Wiadomości ASP” i czasopisma naukowego „Elementy. Sztuka i Dizajn”. Wcześniej redaktorka publikacji naukowych w Wydawnictwie WAM. Absolwentka historii i filozofii na UJ (stypendium Erasmusa na Uniwersytecie we Fryburgu w 2012 roku).

Michał Pilikowski

Michał Pilikowski

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Od 2005 roku pracownik Wydawnictwa ASP. Autor książek Piękna historia. Krakowska Akademia Sztuk Pięknych w latach 1818-1939 (2018), Architekt Akademii. Adolf Szyszko-Bohusz w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (2020), Zanim powstał Wydział Rzeźby. Nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818-1939 (2022) oraz opracowania wspomnień Jana Hrynkowskiego Chcę być malarzem (2022).

Kinga Nowak

Kinga Nowak

Malarka, autorka obiektów przestrzennych, związana z Wydziałem Malarstwa, pracuje na stanowisku profesora ASP. Studiowała w ENSBA w Paryżu, była wykładowczynią UAL. Współtworzy Platformę Badań Artystycznych i redakcję „Zeszytów malarstwa”. Od 2007 redaktorka „Wiadomości ASP”. Współprowadzi przestrzeń działań artystycznych Widna. Swoje prace prezentowała m.in. w Cricotece, MOCAK-u, MODEM, MuFo, Zachęcie.

Łukasz Konieczko

Łukasz Konieczko

Artysta malarz, urodzony w 1964 roku w Krakowie. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Od 1990 roku pracownik macierzystej uczelni, od 2005 roku zatrudniony na stanowisku profesora na WKiRDS. Autor 15 wystaw indywidualnych, uczestnik 117 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Inicjator reformy „Wiadomości ASP” w 2009 roku. Członek zespołu redakcyjnego od 2008 roku.

Agnieszka Jankowska-Marzec

Agnieszka Jankowska-Marzec

Absolwentka historii sztuki na UJ. W 2007 roku uzyskała stopień doktora w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Pracuje na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na sztuce XX wieku i sztuce współczesnej. Niezależna kuratorka i organizatorka wystaw, członek SHS i Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).

Michał Bratko

Michał Bratko

Ur. w 1979 roku w Lublinie. Absolwent ASP w Krakowie. W pracy artystycznej, inspirowanej często typografią, porusza tematy związane z szukaniem sensów w obrębie znaków, odwracaniem znaczenia, sensualnością słowa. Od 2016 roku prowadzi z Kingą Nowak galerię Widna, w której powstało blisko trzydzieści projektów. W 2019 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Sztuki UP w Krakowie.