Aktualności kronika Jan Fejkiel

Karol Szafran, Liquids

Miejsce: Jan Fejkiel Gallery, Kraków
Czas: od 3.10.2020

Fission No '4, 2018, druk wypukły, 100 × 70 cm

Liquids mówi o płynności wrażeń i emocji, które towarzyszą młodemu artyście niewiele lat po ukończeniu studiów. Dzieje się to w czasach chaosu, sprzecznych doznań, zalewu informacji, które nie sprzyjają stałości odczuć. Liquids podkreśla tę zmienność i fluktuację, a angielski tytuł stwarza dystans do emocji, które trzeba ująć w czytelny przekaz. O ile jednak tytuł wystawy sugeruje moment zawahania możliwy na etapie koncepcyjnym tworzenia grafiki, o tyle gotowe prace rozwiewają obawy, wskazują na zdecydowanie w podejmowaniu artystycznych decyzji.

Tworząc cykle graficzne i posługując się językiem abstrakcji, artysta dzieli się swymi wątpliwościami i emocjami. „Poszukuję związków pomiędzy konstrukcją a dekonstrukcją, wahań pomiędzy detalem a całością, scalaniem a rozpadem, porządkiem a chaosem”. Szafran stawia rudymentarne, a zarazem i uniwersalne pytania, zadawane nie od dziś i nie tylko przez artystów. Czy światem rządzą płynność, zmienność, nieokreśloność, czy sztywne reguły? Jaki jest stan skupienia otaczających nas zjawisk? Co zawdzięczamy siłom wzrostu i grawitacji, a co kreacji człowieka? Kiedy kończy się naturalne, a zaczyna sztuczne? Szukając odpowiedzi na te pytania, artysta – od chaosu zmiennych, ale i powtarzalnych, przenikających się płaskich form – dochodzi do ukształtowanego obiektu, który kusi doskonałością.