This Is Our Last Dance

Samuel Kłoda, This Is Our Last Dance

Samuel Kłoda, This Is Our Last Dance

Samuel Kłoda

Samuel Kłoda

Urodzony w 1998 roku w Cieszynie, gdzie ukończył Liceum Plastyczne. Student 4. roku krakowskiej ASP na kierunku malarstwo w pracowni prof. Grzegorza Bednarskiego. Obronił licencjat na kierunku Edukacja Artystyczna. W swoich obrazach przedstawia odrealniony, magiczny świat, w którym niekiedy osadza tajemniczą postać. Nastrój jego prac jest mistyczny, przywodzi na myśl schyłkowość i tęsknotę za tym, co stracone. Finalista Biennale Malarstwa Bielska Jesień.