Aktualności kronika Zofia Małysa-Janczy

Anna Juszczak, Blask, wystawa w Fundacji Galerii Piana

Miejsce: Fundacja Galerii Piana
Czas: 27.01 – 26.02.2024
Kuratorka: Zofia Małysa-Janczy

Widok wystawy, Anna Juszczak, „Blask”, Fundacja Galerii Piana

Rozdział na ciało oraz ludzki organizm, który nastąpił wraz z nowożytnym rozwojem nauki, wprowadza istotną zmianę w postrzeganiu materialnej tkanki człowieka oraz zmysłów, za sprawą których doświadcza on świata. W przeciwieństwie do ludzkiego organizmu, podlegającego badaniu i spojrzeniu przez kogoś innego, ciało to coś, co odczuwam sam(a), ważny jest odcień afektywny. Biorąc na warsztat tematykę zmysłowości i postrzegania, Anna Juszczak testuje możliwości świadomego przeżywania cielesności oraz zdolności percepcyjnych, włącznie z ich możliwymi zaburzeniami. Artystka poddaje refleksji akty odczuwania własnego ciała, subiektywność doznań oraz kwestię recepcji zewnętrznych bodźców.

Blask to scena po burzy śnieżnej, która ogarnia wszystkie zmysły. Perturbacje w zwyczajowym doświadczaniu świata zmuszają do rewizji dotychczasowych postaw. Anna Juszczak poszukuje takich sposobów widzenia, w których na pierwszy plan wysuwają się uważność, wrażliwość i ponowny ogląd pozornie zapoznanych zjawisk. Prace sytuują się na osi biegnącej od całkowitego nasycenia informacyjnego do zaproponowania odbiorcy zaledwie kilku punktów zaczepienia, które pozwolą mu na uzupełnienie nielicznych danych swoimi domysłami oraz doświadczeniem zmysłowym. Intuicyjne wykorzystanie materiałów i technik idzie w parze z waloryzacją intuicji jako narzędzia poznania sztuki.

W Białym sześcianie od wewnątrz Brian O’Doherty pisze, że podmiotowość człowieka w przestrzeni galerii redukowana jest do roli Oka lub Widza. „Twe własne ciało jest tu dziwnym meblem, wyraźnie zbytecznym intruzem. Ta przestrzeń podsuwa myśl, że oczy i umysły są tu mile widziane, zaś zajmujące je ciała nie”, sugeruje amerykański teoretyk. W miejsce bezcielesnego oka Anna Juszczak zaprasza odbiorcę z całym jego cielesno-zmysłowo-emocjonalnym ekwipunkiem. Choć w trakcie wyprawy ziemia będzie skuta lodem, krok po kroku można ją przemierzać, by zajrzeć za horyzont.

Widok wystawy, Anna Juszczak, „Blask”, Fundacja Galerii Piana