Aktualności kronika Julia Kwatro

Wędrując z Hokusaim – animacje Julii Kwatro w MNK

Miejsce: Muzeum Narodowe w Krakowie
Tytuł wystawy: Hokusai. Wędrując… 
Termin: 13.08 – 5.12.2021
Kurator wystawy: Beata Romanowicz

Koordynator wystawy: Katarzyna Stolarz
Projekt aranżacji: Bartosz Haduch, NArchitekTURA

W Muzeum Narodowym w Krakowie trwa wielka monograficzna wystawa drzeworytów Katsushiki Hokusaia (1760–1849). Zostałam zaproszona do przygotowania jej oprawy wizualnej. Stworzyłam w sumie dziesięć animacji. Główna jest wyświetlana w hallu na pierwszym piętrze, przed wejściem na wystawę. Towarzyszą jej cztery poboczne animacje wyświetlane na szyfonach. Przy wyjściu z wystawy znajduje się pięć innych.

Hall, Ekran główny

W animacjach, które znajdują się w hallu, skupiłam się na żywiołach. Ziemia, ogień, powietrze, woda, a w relacji do nich człowiek. Animacje są ulotne, mają wręcz formę wizualnych zapachów. Nie ma w nich narracyjnej historii. Te przy wyjściu z wystawy są bardziej ekspresyjne, drapieżne, a ich tematem są zjawy.

Cztery animacje boczne na szyfonach

 

Wyjście, Pięć animacji przy wyjściu

 

Portret Mistrza

Będę bardzo dobrze będę wspominać współpracę z Muzeum Narodowym i cieszę się, że otworzyło się ono na realizowanie projektów ze studentami. Jestem wdzięczna dr Beacie Romanowicz za barwne przybliżenie sylwetki artysty i mgr Katarzynie Stolarz za pomoc. Dziękuję też dr. hab. Robertowi Sowie za konsultacje w trakcie pracy nad animacjami.

od lewej: Beata Romanowicz, Julia Kwatro, Katarzyna Stolarz, Robert Sowa, fot. Piotr Krzaczyński

 

 

Julia Kwatro

Julia Kwatro

Tegoroczna absolwentka krakowskiej ASP.  Dyplom pt. Blue Velvet zrealizowała w pracowni dr. hab Witolda Stelmachniewicza, a aneks z animacji u dr.hab Roberta Sowy. Zajmuje się animacją i malarstwem.