Zbigniew Sałaj, Splątane, wystawa w Galerii AT

Miejsce: Galeria AT, Poznań
Czas: 23.10 – 3.11.2023
Kurator: Tomasz Wilmański

Widok wystawy, Zbigniew Sałaj, „Splątane”, Galeria AT w Poznaniu, fot. Filip Wierzbicki-Nowak

Zbigniew Sałaj (ur. 1961) w latach 1981–1986 studiował na Wydziałach Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie pracuje na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, gdzie prowadzi Pracownię Interdyscyplinarną. Zorganizował ponad trzydzieści wystaw indywidualnych (m.in. w galeriach: Otwarta Pracownia, Potocka, Starmach) oraz brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, na których prezentował malarstwo, rysunek, obiekty papierowe, instalacje mobilne, fotografie oraz akcje plenerowe. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Przez ostatnich kilka lat Zbigniew Sałaj realizował serię prac roboczo nazwanych „biblioteką indyferentną”, na którą składa się wiele pojedynczych form papierowych, dających się przekształcać w obrębie własnego, autonomicznego obszaru. Najbardziej znane są, tworzone przez niego oryginalną metodą, statyczne i ruchome obiekty z papieru, a także przedmioty nawiązujące do koncepcji książki artystycznej.

W komentarzu do wystawy obecnie prezentowanej w Galerii AT artysta pisze:

„W neurologii splątaniem nazywa się zaburzenie świadomości, w którym pacjent wydaje się w pełni przytomny, ale jego myślenie i działania są niezborne i chaotyczne, zacierające granice pomiędzy rzeczywistością a fikcją. W fizyce kwantowej splątanie to rodzaj skorelowanego stanu dwóch lub więcej układów kwantowych, gdzie cząstki elementarne nawet bardzo od siebie oddalone są w stanie przekazać sobie swoje cechy.

Współczesny rozwój wielowymiarowych teorii przestrzeni oraz nowych mediów uruchomił w rzeczywistości społecznej dotychczas niemożliwe i nieznane procesy interakcji, co sprawia, że coraz częściej uczestniczymy w wielokierunkowych światach w stanie wzajemnego splątania. To nie tylko kody czatów, postów, podcastów, blogów, fejków, ślepych algorytmów, lecz medialnie splątanych języków literatury, filmu, sztuki, polemik, dyskursów. Miejsce pojęć opozycyjnych zajmują pojęcia performatywne, operacyjne.

Po czasie fascynacji «syntezą», «amalgamatem», «kłączem», gdzieś na skraju społecznych tarć ujawnił się czas poszukiwania nowego języka, zgoła absurdalnej sztuki stałego zawieszania percepcji, w ustawicznej płynności, akceptacji różnorodności”.

Wystawa pt. Splątane jest drugą indywidualną prezentacją prac Zbigniewa Sałaja w Galerii AT (pierwszą był Język w drewutni, 2010).