Wojciech Delikta

Historyk i krytyk sztuki. Stały współpracownik „Vogue Polska”. Absolwent Instytutu Historii Sztuki (UAM w Poznaniu), stypendysta John F. Kennedy Institute for North American Studies (FU Berlin). Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Publikował m.in. na łamach „Vogue Portugal”, „Contemporary Lynx”, „Czasu Kultury”, a także w katalogach wystaw i monografiach książkowych.