Aktualności kronika Post Brothers

Anastasia Sosunova, Statek widmo, wystawa w Galerii Arsenał w Białymstoku

Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku
Czas: 16.02 – 28.04.2024
Kurator: Post Brothers

Anastasia Sosunova, „DIY (Zrób to sam)”, 2023, wideo HD, dźwięk, 15′13″, fot. Tytus Szabelski-Różniak

Tematem wystawy jest trwałość myślenia magicznego we współczesnym świecie oraz siła, z jaką znaki i systemy kontroli, tradycja i przekonania kształtują obecnie zachowania indywidualne i zbiorowe. Ekspozycja stanowi wgląd w multidyscyplinarną praktykę Sosunovej, która łączy wideo, instalację, rzeźbę i grafikę, aby ukazywać alternatywne formy współczesnego folkloru i budowania świata. Artystkę cechuje podejście autoetnograficzne. Jej prace powstają na podstawie osobistych historii – w szczególności wydarzeń, które miały miejsce na „postsowieckiej” Litwie oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Sosunova bada ich powiązania z szerszymi strukturami kulturowymi, ekonomicznymi i duchowymi. Koncentruje się na więziach, wokół których powstają społeczności: od lokalnej sztuki ludowej po osiedla mieszkaniowe, praktyki samopomocy, organizacje religijne, grupy nacjonalistyczne, struktury korporacyjne i subkultury queerowe. Obserwuje, jak rozwijają się te zamknięte grupy, często w reakcji na określone wartości lub warunki, oraz jak utrzymują się dzięki wspólnym zapatrywaniom i rozwojowi rytuałów, tradycji, przekonań, kodeksów postępowania oraz układów społecznych. Jednocześnie krytyczna i empatyczna Sosunova odkrywa praktyki zapewniające członkom tych społeczności poczucie sensu i siły w coraz bardziej zagmatwanym świecie, w którym nowe tożsamości i relacje kształtują się poprzez tworzenie mitów nałożonych na inne mity.

Hybrydowe obiekty i narracje wideo Sosunovej są pełne migrujących, synkretycznych, zdeformowanych, niekompletnych i zmutowanych ikonografii, w których przeplatają się sacrum i przyziemność oraz kontrastujące elementy, a powszechne praktyki kulturowe, kody i artefakty nabierają ezoterycznego i często sprzecznego znaczenia. Artystka wykorzystuje logikę ikony jako symbol, który można odmienić za pomocą boskich mocy i opowiadać historie – co stanowi funkcjonalną technologię podtrzymywania więzi społecznych i duchowych. Nakładając na siebie i zniekształcając silnie oddziałujące obrazy i przedmioty, artystka zwraca uwagę na regularne zniekształcanie tradycji i wyobrażonej przeszłości, mające na celu wspieranie autorytetów, oraz odzyskuje i wymyśla je na nowo, aby wyobrazić sobie nowe formacje zbiorowe. Wystawa Sosunovej ukazuje szerokie spektrum wyłaniających się folklorów w naszym pozornie pełnym rozczarowania i melancholii świecie i bada towarzyszące im narracje, aby poznać rolę, jaką osobiste i zbiorowe fikcje odgrywają w naszych relacjach społecznych.