Zaraz po walentynkach, wystawa w Galerii Arsenał w Białymstoku

Osoby artystyczne: Agnė Jokšė, Isadora Neves Marques, Maryna Sakowska, Liliana Zeic
Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku
Czas: 16.02 – 28.04.2024
Osoby kuratorskie: Tomek Pawłowski-Jarmołajew i Katarzyna Różniak-Szabelska

Widok wystawy, „Zaraz po walentynkach”, Galeria Arsenał w Białymstoku, fot. Tytus Szabelski-Różniak

W murach średniowiecznego zamku, zaraz po walentynkach, wspólnie snujemy queerowe opowieści. Zaproszone do udziału w wystawie osoby artystyczne nie celebrują konceptu normatywnej miłości romantycznej. Opowiadają za to mroczne historie o twierdzy heteromatriksu i przemocy – czającej się także w niepozbawionych miłości relacjach. Krytycznie i z empatią obserwują własne rodziny pochodzenia i konfrontują się z duchami rodzinnych traum.

Wzmocnione tymi doświadczeniami, odkrywają alternatywne modele relacyjności. Takie, które nie mieszczą się w dzisiejszych porządkach prawnych i społecznych. W trzech komnatach Arsenału zawiązują się relacje przekraczające heteronormatywny model łączenia się w pary i reprodukcji. Do niektórych wspólnot zapraszane są też rośliny, szczególnie te niepożądane w ludzkich uprawach.

Na gruzach odchodzącego w przeszłość binarnego porządku wykluczane osoby przepowiadają queerową przyszłość. Inspirują się zarówno własnymi historiami, jak i tekstami teoretycznymi, rozwojem technologii reprodukcyjnych, literaturą klasy B czy powieściami science-fiction. I zapraszają publiczność do udziału w tym rytuale.

Agne Joksé, „Daring Dreams”, 2022, Galeria Arsenał w Białymstoku, fot. Tytus Szabelski-Różniak