Katarzyna Witalis

Urodzona w 1995 roku w Jaśle. Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Interesuje się ochroną architektury drewnianej. Uczestniczyła w pracach konserwatorskich przy polichromiach ściennych m.in. w średniowiecznych, drewnianych kościołach w Binarowej i Iwkowej.