Łukasz Konieczko

Artysta malarz, urodzony w 1964 roku w Krakowie. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Od 1990 roku pracownik macierzystej uczelni, od 2005 roku zatrudniony na stanowisku profesora na WKiRDS. Autor 15 wystaw indywidualnych, uczestnik 117 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Inicjator reformy „Wiadomości ASP” w 2009 roku. Członek zespołu redakcyjnego od 2008 roku.