Wiktoria Kozioł

Historyczka sztuki (doktorat na Wydziale Historycznym UJ), krytyczka, badaczka. Rozwija działalność pedagogiczną w zakresie wyższej edukacji związanej z historią sztuki i sztuką. Pracowała jako asystentka na Wydziale Sztuki UP, wykłada na UJ (m.in. krytykę artystyczną) oraz na Uniwersytecie SWPS w Krakowie. Jest autorką ponad 45 artykułów krytycznych i naukowych.