Tomasz Winiarski

Ur. w 1982 roku w Bielsku-Białej. W latach 2003-2008 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od 2006 roku zatrudniony na krakowskiej ASP. Pracę dyplomową zrealizował w 2008 roku w Pracowni Wklęsłodruku. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.