Patrycja Sikora

Historyczka sztuki, kuratorka. Autorka książki Krytyka instytucjonalna w Polsce w latach 2000-2010 (Wrocław 2015), uczestniczka projektu Badanie środowiska polskich artystów i kuratorów w obliczu praktyk krytyki instytucjonalnej w latach 1985-2014. Autorka tekstów m.in. w „Piśmie Artystycznym Format”, „Szumie”, „Obiegu”. Pracowała w BWA Wrocław. Związana z ASP Wrocław, gdzie prowadzi wykłady z zakresu sztuki współczesnej i kieruje Działem Produkcji Wystaw. Członkini DTZSP.