Nadia Wywiórska

Urodzona w 1987 roku w Rzeszowie. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się konserwacją malarstwa sztalugowego, w tym ikon z terenu Małopolski i Podkarpacia. Uczestniczy w projektach badawczo-naukowych promujących ochronę zabytków.