Małgorzata Jędrzejczyk

Dr, historyczka sztuki i kuratorka. Absolwentka IHS UJ, studiowała również na Universität Wien i Humboldt-Universität zu Berlin. Autorka publikacji poświęconych sztuce i architekturze XX i XXI w. Kuratorka programu Exercising Modernity (Pilecki-Institut Berlin) oraz takich wystaw, jak Przekroje. Galeria Architektury Polskiej XX i XXI wiekuTożsamość. 100 lat polskiej architektury//KrakówKomponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy. Członkini AICA.