Magdalena Bereś

Urodzona w 1999 roku. Studentka Filologii polskiej nauczycielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Kulturoznawstwa ze specjalnością Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z zainteresowań graczka, aspirująca do roli literaturo- i groznawczyni.