Anna Budzałek

Historyczka sztuki, kuratorka sztuki nowoczesnej, muzealniczka. Absolwentka UAM w Poznaniu i studiów kuratorskich na UJ. Kustoszka w Dziale Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Krakowie. Na co dzień zajmuje się polską sztuką po 1945 r. ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kobiet w polskim życiu artystycznym oraz działalności I i II Grupy Krakowskiej. Autorka wielu wystaw o polskiej sztuce powojennej. Jedna z kuratorek Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI w. w MNK.