Agnieszka Dela-Kropiowska

Absolwentka historii sztuki UJ, od 2006 roku pracownica Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu w dziale edukacji i promocji, od 2014 roku kuratorka galerii. W działaniach kuratorskich jej zainteresowania oscylują wokół lokalnej historii, aktualnych problemów społecznych miasta oraz zagadnień związanych z problematyką zmian klimatycznych w wymiarze lokalnym. Autorka tekstów krytycznych i wywiadów z artystami i artystkami.