Pamela Bożek

Artystka i aktywistka na rzecz praw człowieka, feministka.
Założycielka i członkini projektu-kolektywu Notesy z Łukowa. Wydawczyni i redaktorka „Wiza-Vis”. Współtworzy grupę Bezgraniczna Pomoc, zajmującą się organizacją charytatywnych aukcji sztuki współczesnej. Absolwentka i doktorantka ASP w Krakowie. Zajmuje się działaniami postartystycznymi, opieką i charytatywnością.