Ewelina Jarosz

Hydroseksualna badaczka/performerka i współtwórczyni interdyscyplinarnych projektów ekologicznych. Jej aktualne zainteresowania badawcze to: błękitna humanistyka, błękitne media i sztuka ekologiczna. Jest adiunktką w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz autorką książki Utrata i pustka. Ponowoczesny model recepcji malarstwa barwnego pola. Współpracowała z Ośrodkiem Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz ASP w Gdańsku.