Nr 1 wiosna 2021 kronika Bogumił Książek

Udało się. O sztuce przełamywania barier i konkursie Wysokie Loty w obliczu pandemicznej próby

Organizatorzy wydarzenia:
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Platforma Badań Artystycznych
Fundacja DEMOS
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
Partnerzy wydarzenia:
TAURON Dystrybucja S.A realizujący projekt „Bezpieczniki TAURONA. WŁĄCZ w pracy”
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Patroni medialni:
Radio Kraków, TVP Kraków
Nagroda Rektora:
Agnieszka Bujas, Maja Drożdż i Natalia Gemel,
Nagrody Dziekanów:
Zofia Biecka, Zofia Dopierała, Iga Gonet,
Weronika Poje, Weronika Majewska, Natalia Niżnik, Katarzyna Wójcicka,
Julia Bugajska, Agnieszka Gawron, Agata Jarosławiec

Konkurs WYSOKIE LOTY im. Jana Wnęka z Odporyszowa ogłoszony został na kilka dni przed początkiem pandemii. Teraz, po upływie roku, dobiegł końca. Inicjatywa, która ma promować przełamywanie barier, zwracając uwagę na niepełnosprawność, podkreślać szczególną rolę marzenia jako początku procesu twórczego – sama natrafiła na bariery. Podobnie jak i cały świat, doznaliśmy ograniczeń związanych z pandemią.
Nam udało się – lawirując między lockdownami, odzyskując fundusze, przekładając terminy – dotrzeć szczęśliwie do końca. Szczególne podziękowania kierujemy do firmy Tauron Dystrybucja S.A. Dzięki współpracy z Teatrem im. J. Słowackiego i Fundacją Demos mogliśmy 31 marca, w trakcie zdalnej Gali Nagród, ogłosić zwycięzców konkursu. Wcześniej, w Ogrodzie Sztuki i w naszej Galerii ASP przy Basztowej, zaprezentowaliśmy wystawę prac finalistów.
Przedstawiamy laureatów – Nagrody Rektorskiej oraz ośmiu Nagród Dziekańskich, przyznanych przez Jury WYSOKICH LOTÓW, obradujące pod przewodnictwem Rektora, prof. dra hab. Andrzeja Bednarczyka.

Nagrodę Rektora ASP, w wysokości 8 tys. złotych, za zbiorową pracę pt. Książka tyflograficzna, otrzymały: Agnieszka Bujas, Maja Drożdż i Natalia Gemel. Celem nagrodzonego projektu była integracja dzieci widzących z ich rówieśnikami z niepełnosprawnościami wzrokowymi. Za pomocą różnorodnych, a zarazem elementarnych kształtów i wyrazistych kolorów zawartych w poręcznej książeczce autorki stworzyły przewodnik po antonimach, animując tym samym możliwości percepcyjne i intelektualne najmłodszych. Egzemplarz próbny książki znajduje się w użyciu w szkole przy ul. Tynieckiej, co stanowi szczególną rekomendację dla najwyżej nagrodzonej pracy w konkursie Wysokie Loty. Projekt oczekuje na realizację.

Jury przyznało też osiem Nagród Dziekańskich, w wysokości 3 tys. złotych każda, następującym laureatkom:

Zespołowi autorek w składzie: Zofia Biecka, Zofia Dopierała oraz Iga Gonet, które przedstawiły nagrodzony projekt pt. Farby strukturalne. Zestaw farb w kształtnych słoiczkach zawiera osiem kolorów: każdy z nich wyróżnia się odmiennym wypełniaczem, oferującym malującemu niepowtarzalną w zestawie fakturę. Dzięki odmiennej fakturze, każda z farb uzyskała swą wyrazistość i swoistość w dotyku. Projekt ma wspomagać rozeznanie dzieci niedowidzących i niewidzących w idei barwy.

Nagrodzony zestaw czterech artefaktów rehabilitacyjnych, nazwany Poczuj, autorstwa Weroniki Poje, ma wspomagać powrót do zdrowia pacjentów po udarze mózgu. Powszechnym w użyciu przedmiotom rehabilitacyjnym, które swym wyglądem kojarzą się ze szpitalem, autorka przeciwstawia kamień, korę, piórko i bryzę. Przedmioty te, o nietuzinkowej estetyce, przełamującej szpitalną konwencję, ze szczególną siłą odsyłają skojarzenia zdrowiejącego ku naturze. Zdają się uosobieniem twierdzeń o ozdrowieńczych możliwościach sztuki.

Weronika Majewska stworzyła projekt: Przestrzeń edukacji artystycznej dla widzących, słabowidzących i niewidomych. Budynek opracowany przez nagrodzoną artystkę zawiera wystawę instalacji i obiektów przedstawiających zjawiska ze świata sztuki w sposób przekraczający bariery zmysłów, umożliwiający osobom niewidzącym zbliżenie się do problematyki sztuk wizualnych.

Natalia Niżnik jest autorką nagrodzonej płaskorzeźby pt. Wytrwałość, przedstawiającej zbiorowy trud drobnych stalowych nitek, tysiącem połączeń uniemożliwiających rozpadnięcie się pękniętej drewnianej płyty. Stanowi, według słów autorki, analogię dla żywego organizmu; przedstawia stałość i wytrwałość w wewnętrznej walce z przeciwnością doświadczającego losu.

Katarzyna Wójcicka w nagrodzonym cyklu rysunków przedstawia wijącą i piętrzącą się strukturę, nasuwającą skojarzenia z liniami papilarnymi, żmudnie wypełniającą kolejne kartki papieru – podobnie, jak linie papilarne wypełniają kształt opuszka. Intencją artystki jest odniesienie się do pojęcia trudu pracy artysty; akcentuje czas poświęcony dziełu i postuluje odczytywanie procesu powstawania dzieła w kategoriach merkantylnych.

Julia Bugajska jest autorką nagrodzonego projektu mebli, adresowanego do osób niewidzących, pt. Invisible system, w którym fronty szafek – czy to kuchennych, czy garderobianych – pokrywa różnorodnie komponowana struktura wypustek i zagłębień, podobnych jak te oznakowujące chodniki, np. przed przejściem dla pieszych. Dzięki temu każde drzwiczki są odmienne od pozostałych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów estetycznych mebla w całości. Według autorki rozwiązanie ma być użyteczne dla osób niewidzących, pomagając im odnaleźć się w przestrzeni kuchni i garderoby.

Laureatka Agnieszka Gawron jest autorką rozległego tryptyku pt. Rentgen. Dla młodej artystki, która sama jest osobą z niepełnosprawnością ruchową, przedsięwzięcie to z jednej strony jest wyzwaniem artystycznym, w którym inspiruje się zdjęciami rentgenowskimi i odnosi do ciała wystawionego na ciężką próbę konsekwencji choroby, z drugiej zaś strony, mimo własnych ograniczeń ruchowych, podejmuje odważnie i zwycięsko się mierzy z wymagającą fizycznej sprawności techniką mozaiki ceramicznej. Powstaje praca godna podziwu w swej wielowymiarowości, sama w sobie będąca przekroczeniem barier – nie tylko, co naturalne – w wymiarze rozwoju koncepcji, ale – co szczególne i o czym częstokroć zapominamy współcześnie – w zmaganiu się z materią, fizyczną substancją dzieła – w której odciskamy ślad naszych możliwości.

Agata Jarosławiec otrzymała Nagrodę Dziekańską za pracę pt. I never touch my father like that. Dojmujący brak przedwcześnie zmarłego ojca artystki stał się przyczyną poruszającego dzieła. Początkowo jej działania polegały na odnajdywaniu we własnej osobie genetycznej obecności – śladu po ojcu – by na tej podstawie, domyślając się wyglądu mężczyzny w wieku, którego nie dane mu było dożyć, móc na kolejnym etapie stworzyć silikonową rzeźbę – portret ojca takim, jakim by mógł być, gdyby żył. Proces kształtowania się wyobrażenia oraz relacji, w jakie z powstałym obiektem wchodzi autorka, dokumentuje przejmujący materiał wideo.

 

Partnerzy wydarzenia: