Nr 12 zima 2024 dyplomy Julia Guzik

Śnieżne Trasy Przez Lasy. System informacji wizualnej kompleksu tras narciarskich

Autorka: Julia Guzik
Tytuł: Śnieżne Trasy Przez Lasy. System informacji wizualnej kompleksu tras narciarskich
Praca dyplomowa magisterska na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Promotorka: dr hab. Ewa Pawluczuk prof. ASP
Recenzent: dr hab. Andrzej Śmiałek, prof. ASP

Śnieżne Trasy Przez Lasy. System informacji wizualnej kompleksu tras narciarskich

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa powstało w 2001 roku. Jego misją było służenie dzieciom i młodzieży mieszkającym na terenach byłych PGR-ów w Krzywej i Jasionce, czyli wysuniętych najbardziej na południe i najsłabiej zaludnionych obszarów gminy Sękowa (powiat gorlicki) znajdujących się na obszarze Beskidu Niskiego.

Na początku swojej działalności stowarzyszenie koncentrowało się na zapewnieniu dzieciom możliwości edukacyjnych, tak aby miały takie same szanse, jak ich rówieśnicy z dużych miast. Również obecnie prowadzi się tam wiele zajęć świetlicowych. Organizowane są warsztaty i wyjazdy na wernisaże oraz wycieczki krajoznawcze. Od kilku lat stowarzyszenie zajmuje się także ochroną środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego, między innymi poprzez konserwację i zabezpieczanie zabytkowych krzyży i kapliczek w Dolinie Nieznajowej.

W celu rozwinięcia turystyki na obszarze gminy Sękowa, stowarzyszenie podjęło się stworzenia kompleksu tras narciarskich. Powstał projekt „Śnieżne Trasy Przez Lasy”, w wyniku którego wytyczono i oznakowano szlaki do uprawiania narciarstwa biegowego. Wyznaczone są w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego w najpiękniejszych zakątkach Beskidu Niskiego. Wiodą przez nieistniejące już wsie, niegdyś zamieszkałe przez Łemków, obok przydrożnych kapliczek, łemkowskich drewnianych cerkwi, cmentarzy z I wojny światowej.

Główna trasa, Zielona Pętla, o długości 50 kilometrów, stanowi trzon sieci szlaków, która obejmuje również liczne łączniki, tworząc różnorodne warianty oznakowanych tras o zróżnicowanym stopniu trudności i różnych wariantach czasowych. Oprócz tego w miejscowości Krzywa-Banica znajdują się specjalne trasy sportowe, które są wykorzystywane zarówno do treningów, jak i do organizacji imprez sportowych.

Wychodząc bezpośrednio od inspiracji kulturą łemkowską, przygotowany został system identyfikacji wizualnej, który głęboko sięga do tradycji haftów tej grupy etnicznej. Doceniając tę wartość artystyczną i symboliczną, zdecydowano się na wykorzystanie ich jako motywu przewodniego w projekcie. Hafty są nieodłącznym elementem dziedzictwa łemkowskiego, przekazującym historię, tożsamość i tradycję tego regionu. Ich wykorzystanie w projekcie ma na celu zachowanie i promocję łemkowskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym stworzeniu niepowtarzalnego i spójnego system identyfikacji wizualnej.

Julia Guzik

Julia Guzik

W 2021 roku obroniła pracę licencjacką pt. Obwarzanek Krakowski – projekt identyfikacji marki lokalnej. Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Interesuje się lokalnością i docenia wartości, jakie ze sobą niesie; w jej portfolio można znaleźć liczne projekty związane z tym tematem. Ponadto jest zafascynowana nowymi technologiami i od roku 2022 pracuje w startupie, który zajmuje się technologią blockchain i WEB3.