Przestrzeń treningu ogólnorozwojowego – analiza środków

Autorka: Kinga Duda Kisiel
Temat pracy badawczej: Przestrzeń treningu ogólnorozwojowego – analiza środków
Temat pracy projektowej: Elementy organizujące przestrzeń do ćwiczeń kalistenicznych
Praca dyplomowa na Wydziale Architektury Wnętrz 
Promotor: dr hab. Marek Błażucki, prof. ASP
II Pracownia Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz
Recenzent: dr hab. Joanna Kubicz, prof. ASP

Kinga Duda Kisiel, Wizualizacja, plansza, 2021

Prezentowana praca dyplomowa to zestaw elementów modułowych, pozwalający na różnorodne układy, dostosowane do indywidualnych parametrów użytkownika.

Istotą tego projektu i jego głównym celem jest kształtowanie przestrzeni osobistej oraz – poprzez określenie jej prostej funkcji – treningu, próba odpowiedzi na jej potencjalne możliwości i wielokierunkowe wykorzystanie.

Autorka buduje swoją koncepcję projektową, analizując tworzoną formę i funkcję w odniesieniu do przestrzeni, opierając się na podstawowych zasadach proksemiki. Projektowany element ma łączyć ciało z przestrzenią, ma mobilizować użytkownika do eksplorowania granic personalnego dystansu.

Badanie w różnych kulturach różnic w traktowaniu powyższych relacji, ich wpływu na sposoby budowania miast, mieszkań, osiedli, parków, a także sposobów ich oświetlenia, tworzy warunki do odpowiedzialnego projektowania, które uwzględnia indywidualne zachowania użytkowników i jest ukierunkowane na generowanie ich potrzeb w zależności od zastanej sytuacji przestrzennej.

Poruszony problem ma szczególne znaczenie w odniesieniu do zmian, jakie zaszły w naszej przestrzeni publicznej w ciągu ostatnich dwóch lat. Po doświadczeniach pandemicznych definiujemy od nowa aktualne i przyszłe wartości dystansu osobistego, społecznego czy publicznego. To terytorialność, wzajemny wpływ relacji przestrzennych między osobami a otoczeniem materialnym, budujące również nasze relacje psychologiczne i sposób komunikacji, przez kolejne ograniczenia w dostępie do miejsc oraz kontaktów międzyludzkich, zostały na naszych oczach przemodelowane.

Dlatego właśnie, Kinga Duda Kisiel swoje rozwiązanie projektowe dedykuje naszej przestrzeni prywatnej wraz z odpowiednim modelem użytkowym, którym jest specjalny program treningu personalnego. Proponowane rozwiązanie, element nazwany przez autorkę Active Wall, został zaprojektowany w ścisłym związku z techniką wykonywanych ćwiczeń.

Kalistenika nie jest nową dziedziną w sporcie, przeciwnie – to jedna z najstarszych dyscyplin, metoda treningowa wykorzystująca obciążenie własnego ciała. To połączenie piękna i siły, ruch który stymuluje wysiłek fizyczny i psychiczny. Do ćwiczeń wykorzystywane są elementy infrastruktury miejskiej.

Metodologia, która leży u podstaw zaproponowanego programu treningowego, ma charakter zasadniczo doświadczalny. Jej komponenty opierają się na naturalnym doświadczaniu przestrzeni, a elementy, które nas otaczają, oddziałują i zapraszają nas do interakcji. Kalistenika jako dyscyplina cechuje się samowystarczalnością, co oznacza, że nie potrzebujemy określonego przyrządu do wykonania konkretnego ćwiczenia. Ta aktywność ruchowa wykorzystuje do treningu nie tylko siłę własnego ciała, lecz także siłę umysłu, tym samym tworząc warunki do skutecznego ćwiczenia świadomości.

Czy możliwe jest stworzenie systemu elementów treningowych, zważywszy na to, że istotą kalisteniki jest ciągła reakcja ciała i psychiki na pozornie nieprzystosowane do tego celu elementy należące do przestrzeni miejskiej (trzepaki, drążki i poprzeczki, barierki etc.)?

Czy naturalne pobudzenie reakcji psychomotorycznych podczas treningu nie polega na odkrywaniu możliwości fizycznych ciała w zderzeniu z sytuacjami zastanymi, niededykowanymi konkretnym działaniom?

Z pewnością tak, lecz ta zasada uległa zmianie po trwającej już dwa lata pandemicznej redefinicji naszego środowiska publicznego, z którego niestety obecnie możemy korzystać w ograniczonym zakresie. Dlatego autorka projektu Active Wall postanowiła zdefiniować na swój sposób metodę, przestrzeń i sam element do ćwiczeń kalisteniki.

Dyscyplina kalisteniczna wymaga, aby wybrane elementy do ćwiczeń były odpowiednio wyprofilowane i ustawione do konkretnego zadania, zaś forma i sposób jego wykonywania są bardziej istotne niż to, jakie ćwiczenie wybierzemy.

Autorka przyjęła metodę projektowania uniwersalnego, a pod względem ergonomicznym – optymalizację rozmiarów istniejących rozwiązań, co pozwoliło na swobodną modyfikację gabarytów adekwatną do przestrzeni prywatnej, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości wykonywanych ćwiczeń. Dodatkowo dla projektowanego systemu wypracowała formę odpowiednią do specjalnych elementów treningu indywidualnego.

Proponowane rozwiązania zostały wybrane na drodze eliminacji i udoskonalania ergonomicznego kształtu. Dodatkowym czynnikiem determinującym działania była konieczność dostosowania rozwiązania do przestrzeni prywatnej, przy założeniu, że elementy staną się w pewien sposób uniwersalne i będą mogły zaistnieć w każdym wnętrzu.

Materiały i rozwiązania technologiczno-użytkowe zaproponowane w projekcie to drewno (mahoń), carbon fibre, czyli włókno węglowe, oraz stal nierdzewna. Daje to gwarancję produktu o wysokiej wytrzymałości, atrakcyjnym wyglądzie, a także funkcjonalnego, również w przestrzeniach otwartych i półotwartych. Wybrane materiały powodują także, że projekt staje się atrakcyjnym elementem każdej przestrzeni, w której się znajdzie.

Najważniejszym aspektem podjętych przez autorkę działań projektowych jest ich zróżnicowanie w zależności od grup docelowych oraz w zakresie obiektów infrastruktury w przestrzeni treningu ogólnorozwojowego.

Zaprojektowany element wprowadzony może być również do przestrzeni prywatnej. Pozwala zarówno na wytyczenie miejsca do ćwiczeń, jak i wykorzystanie przez użytkownika jako przegroda czy filtr światła.

W pracy przedstawiono dokumentację techniczną i zobrazowano na modelach możliwe sposoby ćwiczeń. Przedstawione wykorzystanie Active Wall w przestrzeni wnętrza prywatnego wpisuje się w zaproponowaną aranżację.

Podsumowując, pragnę podkreślić, że dyplomantka przeprowadziła wnikliwą analizę problemu. Dało to gwarancję, że powstała forma użytkowa, czyli zestaw elementów do ćwiczeń Active Wall, ma swoje uzasadnienie i poprawne zastosowanie.

Praca dyplomowa Kingi Dudy Kisiel Elementy organizujące przestrzeń do ćwiczeń kalistenicznych wraz z jej opracowaniem merytorycznym Przestrzeń treningu ogólnorozwojowego – analiza środków, spełnia wszystkie wymogi określone dla pracy dyplomowej na poziomie magisterskim. Całość opracowania, a także poziom zastosowanych metod i przeprowadzonych analiz problemu projektowego wraz z ich prezentacją oceniam bardzo wysoko i proszę komisję dyplomową o jego przyjęcie.