Aktualności kronika Weronika Plińska, Sebastian Bożek

Połączenia, wystawa w budynku Poczty Głównej w Krakowie

Miejsce: Poczta Główna w Krakowie
Czas: 12–19.05.2023
Artystki i artyści: Agata Agatowska, Malwina Antoniszczak, Kamil Baś, Stanisław Cholewa, Monika Chrabąszcz-Tarkowska, Agnieszka Dutka, Krzysztof Gil, Dorota Hadrian, Michał Hyjek, Franciszka Jagielak, Barbara Janczak, Kornel Janczy, Piotr Jargusz, Lech Kolasiński, Natalia Kopytko, Joanna Krokosz, Magdalena Lazar, Dagmara Latała, Agnieszka Łukaszewska, Małgorzata Markiewicz, Krzysztof Marchlak, Memorymorph, Andrzej Najder, Monika Natkaniec-Papp, Małgorzata Niespodziewana, Mirosław Niesyto, Marcin Nowak, Przemysław Paliwoda, Anna Pichura, Magdalena Pińczyńska, Konrad Peszko, Ewa Protasiewicz, Mateusz Rafalski, Anna Sadowska, Aleksandra Satława, Wojciech Sobczyk, Dominika Spytek, Łukasz Surowiec, Karolina Szafran, Zuzanna Wdowik, Anna Węgrzyniak, Małgorzata Wielek, Witold Winek, Angelika Wojas, Katarzyna Wojdyła, Anna Zabdyrska, Magdalena Żmijowska
Wystawa zorganizowana w ramach Cracow Art Week KRAKERS 2023

↑ Małgorzata Markiewicz, „Pimoa Chthulu”, Poczta Główna w Krakowie, fot. Andrzej Najder

Wystawa to projekt artystyczno-badawczy, którego celem jest podjęcie wybranych wątków nawiązujących do biografii budynku Poczty Głównej w Krakowie.

Pocztę Główną zbudowano w latach 1887–1889 według projektu Friedricha Setza w stylu neorenesansu północnego. W latach 1931–1936 budynek poddano przebudowie pod kierunkiem Fryderyka Tadaniera: podwyższono go o dwa piętra, zlikwidowano kopułę oraz historyzujący detal. Zamiast tego pojawił się kryształkowy ornament w stylu krakowskiego art déco. Większość modernistycznych aranżacji nie zachowała się do naszych czasów. W latach 90. XX wieku przywrócono wieży kopułę i dokonano zmian, nadając budowli postmodernistyczny charakter. Obecnie Poczta Główna nie pełni już swojej funkcji w dotychczasowym wymiarze. Od 2019 roku budynek znajduje się w posiadaniu Zeitgeist Asset Management, inwestora z siedzibą w Pradze, który pod okiem konserwatora zabytków, wraz z zespołem architektów, prowadzi badania zmierzające do odsłonięcia śladów neorenesansowej przeszłości budynku – takich jak znajdujące się na drugim piętrze XIX-wieczne polichromie. Budynek Poczty Głównej przygotowywany jest do pełnienia w przyszłości funkcji hotelu.

Odczytujemy na nowo biografię Poczty, akcentując to, że powstała ona jako budynek neorenesansowy. Ideały renesansu, najpełniej wyrażone przez Leonarda da Vinci w Traktacie o malarstwie, zakładały, że celem sztuki jest dążenie do wierności naturze, co artysta może osiągnąć jedynie polegając na własnym oku i na matematyce, bowiem żadne dociekanie ludzkie nie może się stać wiedzą, o ile nie przeszło próby dowodu matematycznego. Sztukę starano się uczynić wówczas pełnoprawnym rodzajem nauki, widząc w niej instrument poznania i odtwarzania świata widzialnego. Modernizm, który narodził się w odpowiedzi na kryzysy końca XIX wieku, upatrywał z kolei szansy w rozwoju technologicznym, który – wraz ze sztuką – traktował jako narzędzie realnego przekształcania świata.

W tej perspektywie, Poczta Główna to dla nas nie tylko obiekt-palimpsest, noszący ślady kolejnych, nadpisanych znaczeń, ale także model swoistego uniwersum – materializacja utopii technologiczno-architektonicznej, w wyniku której narodził się nowy, usieciowiony człowiek nowoczesny. Wystawa sztuki i designu jest pretekstem do spojrzenia na to, w jaki sposób współcześni artyści i designerzy podejmują problem widzenia i obrazowania oraz relacji pomiędzy sztuką i nauką. Czy renesansowe i modernistyczne fantazmaty są dla nich polem twórczej reinterpretacji, czy elementem zaniechanego dziedzictwa?