Nr 8 zima 2023 kronika Aleksandra Golecka

Natalia Bażowska, O czym szumią wierzby?, wystawa w Galerii ESTA

Miejsce: Galeria ESTA, Gliwice
Czas: 3.03 –7.04.2023

↑ Widok wystawy, Natalia Bażowska, O czym szumią wierzby?, Galeria ESTA w Gliwicach, fot. Jacek Stapowicz

Wystawa O czym szumią wierzby? wyrasta z nasłuchującej świata postawy artystki i jej sposobu tworzenia. Tytuł pochodzi z bajki zapamiętanej z dzieciństwa twórczyni. Natalia Bażowska dorastała blisko natury, w kontakcie ze zwierzętami gospodarskimi i dzikimi, co ma dla niej duże znaczenie. Przekłada się to na jej więź z naturą i świadomość tego, że człowiek jest jej częścią. Wykształcenie zarówno medyczne (ze specjalizacją psychiatryczną), jak i artystyczne umożliwia jej swoiste oddanie fenomenu życia, który fascynuje ją, odkąd pamięta. Na styku wiedzy medycznej, doniesień naukowych i wyczucia wynikającego z osobistych historii, tworzy bliskie i uniwersalne zarazem obrazy spotkań, kolein dróg – samotnych i współdzielonych przez postaci, którymi może być artystka, a także ktokolwiek, kto spogląda na jej obrazy. Jednocześnie, nie zamyka żadnej ani żadnego ze swoich bohaterów i bohaterek, ani innych istnień w sztywne ramy diagnozy skostniałej formy. W jej pracy cały krajobraz, razem z wpisanymi w niego istotami, nieustannie faluje. Środowisko, w którym się znajdujemy pozostaje półprzepuszczalne, a więc wszystko jest w – uświadomionej bądź nie – wymianie. W naturę wpisane są nawet nasze myśli, które rozchodzą się niczym wiatr albo plotą jak rośliny. Psyche i soma pozostają tu współzależne, jak rożne osoby i istoty. Mają miejsce tajemnicze sploty i analogie. Obiekty są śladem nieustannego ruchu życia, powtórnego zradzania się martwych skamielin, a śmierć jest jedynie furtką do kolejnych przekształceń. Tematyka wystawy odnosi się do rdzenia komunikacji, która zachodzi na wielu poziomach. Słowa to zaledwie powierzchnia, i to ludzka. Droga, którą przeszła artystka przez różne cykle życiowe i artystyczne, zaowocowała obrazami i obiektami, których wspólnym podglebiem jest przeświadczenie, że wszystko jest w ciągłej łączności. O czym szumią wierzby? to wynik nasłuchiwania tego, co szumi w świecie, naukowej lektury oraz wielu lat spotkań.