Aktualności kronika Magdalena Ujma

Kraj-obrazy, BWA Krosno

Miejsce: BWA Krosno
Czas: 10.06 – 1.07.2023
Kuratorka: Magdalena Ujma
Artystki i artyści: Rafał Borcz, Marta Jamróg, Kornel Janczy, Kinga Nowak, Agata Pałach-Bożek
Autorzy i autorki prac ze zbiorów BWA: Maria Anto, Janina Berdak, Maria Bereźnicka-Przyłęcka,
Marek Burdzy, Ewa Cisowska, Jolanta Krajewska, Alicja Łątka-Lewandowska, Adam Łyszczek,
Jerzy Matuszewski, Zdzisława Przybyła, Aleksandra Stroczyńska, Kazimierz Wiśniak, Piotr Wójtowicz

Widok wystawy, „Kraj-obrazy”, BWA Krosno, fot. Krzysztof Morgała

Żyjemy w czasie zmieniającego się krajobrazu. Obszary nietknięte ręką człowieka stanowią znikomy procent powierzchni naszej planety: reszta zajęta jest pod uprawy, osiedla, zakłady przemysłowe, drogi, dworce i magazyny. Zanikanie dzikiej natury to cecha nowej epoki w dziejach ziemi, nazywanej powszechnie antropocenem. Żyjemy w jego czasach.

Krajobraz jest ważnym tematem sztuki współczesnej. Podejmuje się go w trakcie plenerów, a te stanowią istotny element świata sztuki ostatnich kilkudziesięciu lat. Organizowane przez galerie, pozwalają artystom na tworzenie sztuki poza domem, wśród natury, pod gołym niebem. Ale we współczesnym krajobrazie artystycznym odbija się najczęściej nie „dzika” przyroda, lecz antropocentryczne oblicze ziemi.

Plenery wiążą się nierozerwalnie z historią BWA w Krośnie, które w 2022 roku obchodziło 40-lecie swojego istnienia. Od początku w galerii wkładano wiele wysiłku w ich organizację, zapraszając co roku grupę międzynarodowych artystów – najpierw w Bieszczady, w ostatnich zaś latach – do Krosna. Galeria posiada dzisiaj bogatą kolekcję pejzażowych dzieł powstałych w trakcie plenerów.

Na wystawie Kraj-obrazy dzieła powstałe w trakcie plenerów krośnieńskiego BWA zestawione zostały z pracami współczesnych artystek i artystów, którzy zajmują się aktualizacją problematyki krajobrazowej. Ich przesiąknięte nostalgią realizacje są jakby pamięciowym, idealizowanym wizerunkiem tego, co już zniknęło z naszego otoczenia. Są dowodem na to, że krajobraz jest nie tylko wizualnością, ale również doświadczeniem. Poczucie przebywania wewnątrz pejzażu, bycia jego częścią, jest wyczuwalne w wielu pracach na naszej wystawie.