Kolekcja Grzegorza Schmidta, wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach
Czas: 29.07 – 4.09.2022
Kuratorzy: Jan Trzupek, Mania Schmidt

Widok wystawy, Kolekcja Grzegorza Schmidta, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, fot. z Archiwum BWA

„Kolekcjonowanie jest prawdziwe stanowiąc zapis odkrywania siebie, własnego »ja«. W moim rozumieniu kolekcja nie może pokazywać uznanego kanonu, zestawu »stu najlepszych«, odzwierciedlać zbiorów muzealnych. Poszczególne dzieła to ślady na mojej drodze życia, i to z całym nagromadzonym bagażem – kalka egzystencji, odbicie moich fascynacji, przyjaźni, zainteresowań, ale też porażek” – mówi Grzegorz Schmidt, kolekcjoner sztuki współczesnej z Konina. Tak rozumianą kolekcję gromadzi od ponad dwudziestu lat. Jest to zbiór przemyślany, konsekwentny i spójny – wynika z przesłanek intelektualnych, a nie z rozeznań rynkowych albo biegłej orientacji w mainstreamowych trendach. W ten sposób kolekcja staje się dla jej właściciela narzędziem poznawczym, przyczyną nieustającego pogłębiania refleksji o sztuce, a poprzez sztukę – o świecie. Jeśli swych zbiorów dopełnia nowymi dziełami, to z uważnością kontekstów, w jakie wpisuje się każdy nowy obiekt – obraz, rysunek czy fotografia – jakie nowe relacje, dialogi wewnątrz kolekcji otwiera „świeży nabytek”. Grzegorz Schmidt z upodobaniem zestawia dzieła w sekwencje tematyczno-problemowe (natura; geometria i matematyka; pismo i znak; architektura i pejzaż), a artystów – w pary, w których wybrzmiewa „dialektyczny” dialog. Wyrasta to z intencji nieustającego poszukiwania i odkrywania nowych sensów i stawiania pytań, bez oczekiwania na rychłą odpowiedź.

Kolekcja liczy obecnie ponad dwieście dzieł kilkudziesięciu autorów, należących do pokolenia klasyków nowoczesności i reprezentantów młodszej generacji – zarówno artystów powszechnie uznanych, jak i takich, których kolekcjoner – budując swój zbiór – dopiero odkrywa.

Wystawa kolekcji Grzegorza Schmidta w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach odbywa się po jej wcześniejszej prezentacji w dwóch odsłonach w Muzeum Okręgowym w Koninie na przełomie 2021 i 2022 roku. Jest też największym pokazem tego unikatowego zbioru.

Autorzy prezentowanych na wystawie dzieł z Kolekcji Grzegorza Schmidta:

Magdalena Abakanowicz, Jan Berdyszak, Marek Chlanda, Ignacy Czwartos, Stanisław Dróżdż, Stanisław Fijałkowski, Stefan Gierowski, Zbigniew Gostomski, Józef Hałas, Antoni Haska, Zdzisław Jurkiewicz, Jerzy Kałucki, Koji Kamoji, Jarosław Kozłowski, Edward Krasiński, Moshe Kupferman, Marek Kuś, Andrzej Leśnik, Piotr Lutyński, Eugeniusz Markowski, Jarosław Modzelewski, Jerzy Nowosielski, Justyna Perzyńska, Mikołaj Poliński, Zofia Rydet, Mikołaj Smoczyński, Kajetan Sosnowski, Antoni Starczewski, Henryk Stażewski, Jonasz Stern, Maciej Szańkowski, Marek Szczęsny, Andrzej Szewczyk, Monika Szwed, Jan Tarasin, Tomasz Tatarczyk, Agata Trafalska, Marian Warzecha, Ryszard Winiarski, Stanisław Wójtowicz, Jerzy Wroński.

Grzegorz Schmidt (ur. 1972), doktor n. med., kolekcjoner sztuki nowej, wydawca, autor i producent filmów o sztuce. Współzałożyciel Fundacji Ładne Życie. Mieszka i pracuje w Koninie.