Juliusz Kosin, Podróże punktu, wystawa w Galerii Strefa

Miejsce: Galeria Strefa 
Czas: 5–26.05.2022 
Kurator galerii: Tomasz Westrych

Na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej ASP działa Galeria Strefa. Na początku maja galeria uczestniczyła w organizowanych przez Okręg Krakowski ZPAP 3 Krakowskich Spotkaniach Artystycznych 2022. Terytoria. Zaprezentowana została twórczość Juliusza Kosina, który jest pracownikiem dydaktycznym krakowskiej ASP-WAW w Katedrze Sztuki. Jest on również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Otwarta Pracownia.

Tytuł wystawy – Podróże punktu – jest zarazem tytułem cyklu obrazów olejnych, powstałych w latach 2019–2022. Juliusz Kosin jest na wystawie jakby przewodnikiem, oprowadzającym po meandrach swojej twórczej wizji. Jego obrazy można określić jako mechaniczne i zarazem czułe, a koncepcję malarstwa – jako totalną. Formaty obrazów niekiedy odbiegają od standardowych. Nietypowe kształty podobrazi służą prezentacji motywów geometrycznych, które przypominają formy zaczerpnięte z natury. Kolorystyka obrazów jest mocna i intensywna, podporządkowana konturom brył, a kontrasty barwne mogą wprowadzać u widzów poczucie lęku przed potęgą wszechświata.

Wystawa Juliusza Kosina wpisuje się w profil Galerii Strefa. Prezentacja wyróżniających się postaw twórczych łączy się tutaj z aktywnością dydaktyczną i edukacyjną prowadzoną na Wydziale Architektury Wnętrz.