Joanna Zdzienicka-Obałek, Koniec związku albatrosów, wystawa w Małej Przestrzeni Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

Miejsce: Mała Przestrzeń Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach
Czas: 1.10 – 6.11.2022
Kuratorka: Claudia Spałek

↑ Widok wystawy, Joanna Zdzienicka-Obałek, Koniec związku albatrosów, Mała Przestrzeń Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, fot. Michał Jędrzejowski

Słowo KONIEC kryje w sobie definitywność. Jego założeniem jest pewnego rodzaju nieodwracalność. Wyznacza kres działań, a jego wydźwięk początkowo wydaje się negatywny. Ta ostateczność często zawiera w sobie wiele pytań, a jednym z nich jest: co dalej? Koniec związku albatrosów jest wystawą odzwierciedlającą wiele przemyśleń wobec otaczającej nas rzeczywistości. Dotyczy ludzi, zwierząt, relacji pomiędzy żywymi istotami, pomiędzy człowiekiem a środowiskiem.

Albatrosy to ptaki, które są wobec siebie wierne i w większości przypadków pozostają razem do ostatnich dni. Prowadzą życie na powierzchni wody, skąd pozyskują pokarm zarówno dla siebie, jak i piskląt. Zachodzące zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na środowisko, prowadzą do ocieplenia wód, a co za tym idzie, do zmniejszenia ilości pokarmu dla wielu zwierząt. Ta dziejąca się na naszych oczach katastrofa prowadzi do reorganizacji w dotychczasowym systemie funkcjonowania wielu istot. Albatrosy, do tej pory żyjące razem, podejmują decyzję o rozłące. Rozwody wśród ptaków są faktem, ale stają się również metaforą występujących przekształceń i konsekwencji, jakie możemy ponieść, jeśli nie podejmiemy odpowiednich kroków.

Joanna Zdzienicka-Obałek w swoich pracach ukazuje proces ich powstawania. Porusza się w obrębie zasad recyklingu i upcyklingu. Wykorzystuje elementy już istniejące, często posiadające swoją historię, dokonuje ich przeobrażenia, nadając im możliwość dalszego bytu w nowym wcieleniu. Metaforyczny koniec, w wyniku podjętej interwencji, staje się przyczynkiem do początku. Artystka wprowadza nas do swojego mikroświata, który powstał pod wpływem zachodzących zmian, ukazując możliwość podjęcia konkretnych działań w zakresie ogólnym i prywatnym. W przypadku tej wystawy, Joanna Zdzienicka- Obałek wykorzystuje materiały zakupione w nieistniejącym już bytomskim lombardzie. Należą do nich m.in.: druki DUFEX, z których tworzy panoramiczny, roślinny kolaż oraz łyżwy, których przeznaczenie zmienia całkowicie, przekształcając je w noże, co łączy refleksje artystki z wątkiem jej ulubionego filmu katastroficznego z lat 90. Roślinny kolaż, wyznacza nam kierunek podążania, następnie artystka wprowadza przeszkody, powodujące umyślny dyskomfort, jednocześnie pokazując, że wszystko, co istnieje w wykreowanym przez nią mikroświecie, powstało w wyniku przekształceń. Ukazanie tego procesu pod postacią wystawy prowadzi nas do refleksji nad tym, co dzieje się w obrębie naszego „podwórka”, podejmuje ważne wieloaspektowe kwestie i wymusza zadanie sobie pytania: czy to koniec, czy początek?