Gypsum flesh story, wystawa w Galerii ASP w Krakowie

Miejsce: Galeria ASP w Krakowie
Czas: 21.01 – 21.03.2023
Artystki i artyści: Marta Antoniak, Olaf Brzeski, Rafał Dominik, Bartek Górny, Ksenia Gryckiewicz, Krzysztof Grzybacz, Agata Jarosławiec, Julia Kowalska, Grzegorz Kumorek, Nadia Markiewicz, Gizela Mickiewicz, Tomasz Mróz, Dominika Olszowy, Zofia Pałucha, Andrzej Pawłowski, Dominik Ritszel, Paulina Stasik, Radek Szlęzak, Bartek Węgrzyn, Jan Eustachy Wolski, Kuba Woynarowski. Prace z kolekcji Muzeum ASP w Krakowie: Władysław Maślakiewicz, Stanisław Popławski, Saturnin Świerzyński, Andrzej Wróblewski.
Kurator: Filip Rybkowski

↑ Widok wystawy, Gypsum flesh story, Galeria ASP w Krakowie, fot. Filip Rybkowski

Wyobrażenie ludzkiego ciała, jego obraz i reprezentacje przez tysiąclecia ulegały społecznym i kulturowym przemianom. Ciało było oglądane z różnych perspektyw; badane, czczone, podziwiane, było obiektem pożądania, poddawane opresji i dyscyplinowane na rozmaite sposoby.

Kontekst dla wystawy, a zarazem jej tytułu stanowi eksponowana na korytarzach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie kolekcja „gipsów” – odlewy rzeźb antycznych i renesansowych, sprowadzanych przez cały XIX wiek, a których ostatnich zakupów do zbiorów Akademii dokonywano jeszcze na początku XX stulecia. Zawarte w tytule terminy – GIPS i CIAŁO – budują szeroką klamrę między tym co żywe i mięsiste, a tym co martwe i stałe.

Snuta wobec tytułowych pojęć OPOWIEŚĆ będzie próbą przyjrzenia się współczesnym zjawiskom w sztukach wizualnych, dla których ciało i jego reprezentacje są nie tyle tematem, ile raczej przestrzenią namysłu nad tą specyficzną obsesją naszego gatunku, aby tworzyć wciąż to nowe repliki, odciski i wizerunki ciał. Wystawa prezentuje dzieła obierające różnorodne perspektywy na cielesność, fizyczność i figurę człowieka.

Prace artystów i artystek zaproszonych do wystawy Gypsum flesh story w Galerii ASP zaaranżowane są wobec wybranych odlewów antycznych rzeźb (z kolekcji Muzeum ASP w Krakowie). Odlewy, które przez długie lata funkcjonowania uczelni artystycznych służyły za pomoce dydaktyczne w nauce rysunku, poprzedzające możliwość pracy z żywym modelem (wciąż sprowadzanym do roli rekwizytu) wpisane zostały w inną opowieść. – Opowieść o ciele, które odczuwa, walczy o swoją podmiotowość i choć poddawane jest rozlicznym rygorom, potrafi kształtować rzeczywistość.

Prace są prezentowane na wystawie dzięki uprzejmości artystek i artystów, kolekcjonerów, Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, galerii Piktogram, galerii Raster i galerii Stereo oraz Bałtyckiej Galerii Sztuki w Sopocie.