Nr 7 jesień 2022 dyplomy Wiktor Skawski

Celebracja posiłku w duchu slow life. Opracowanie koncepcji interaktywnego stołu

Autor: Wiktor Skawski
Tytuł: Celebracja posiłku w duchu slow life. Opracowanie koncepcji interaktywnego stołu
Praca dyplomowa na Wydziale Form Przemysłowych
Promotor: dr Maciej Własnowolski
Recenzent: mgr Stanisław Juszczak
Projekt został zrealizowany w Pracowni Projektowania Konceptualnego
w Katedrze Projektowania Ergonomicznego pod kierownictwem
dra Macieja Własnowolskiego.

kobieta

↑ Wiktor Skawiński, Bujadło, koncepcji interaktywnego stołu

Opis pracy:

Głównym celem mojego projektu dyplomowego jest zaproponowanie nowej sytuacji przy stole i odświeżenie związanych z nim zwyczajów, tak aby ułatwiać interakcję z drugą osobą. Z jednej strony, stół stoi w opozycji do kultury europejskiej, w której jedzenie uważa się za czynność bardzo poważną. Z drugiej strony – wpisuje się w to, co znamy od dawna, czyli koncepcję stołu jako miejsca spotkań i integracji. Nowe podejście do posiłków ważne jest dziś tym bardziej, że coraz częściej konsumujemy je wpatrzeni w ekran telefonu.

W rezultacie powstał mebel, który jest narzędziem do budowania sytuacji przy stole. Dzięki niemu możemy pogłębiać relacje z bliskimi, jak również budować je na nowo. Wprowadzenie elementu zabawy pozwala nam łamać bariery, uczy nas współpracy, umożliwia wytworzenie wewnętrznego języka w środowisku domowym oraz zmienia dotychczasowe formy nawigacji po stole. Staje się on „żywym obiektem”, który jest podatny na nasze oddziaływanie. Każdy kontakt ze stołem jest odbity i przekazany w formie ruchu blatu. Wytworzone ruchy są odpowiedzią na zamierzone sytuacje. W swoim projekcie przewiduję trzy różne scenariusze użytkowe, z których każdy stawia użytkowników w innej sytuacji. W zależności o zamierzonych efektów decydujemy się na wybranie danego układu stołu.

By stworzyć bezpieczną sytuację podczas obcowania przy stole, postanowiłem zaproponować system umieszczania na nim naczyń, jak również zaprojektować kolekcję ceramiki korespondującą z projektem mebla. Jednym z wyjściowych założeń przy tworzeniu koncepcji systemu było wykorzystanie naczyń, które znajdują się w naszych domach lub są łatwo dostępne na rynku. Oprócz systemu umożliwiającego umieszczanie naczyń na stole oraz kolekcji ceramiki, przewiduję również możliwość powstania serii narzędzi, które wykorzystują wahliwość blatu. Otwiera to nowe możliwości do tworzenia rytuałów.

Poza domowym przeznaczeniem projektu przewiduję, że mogłaby powstać cała koncepcja gastronomiczna oparta na tej idei, która mogłaby wykraczać poza współpracę z najbliższymi, a sprzyjać poznawaniu nowych osób, integracji w pracy, spotkaniom itd.

Wiktor Skawski

Wiktor Skawski

Urodzony 29 marca 1997 roku w Krakowie. W 2021 roku obronił dyplom licencjacki na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Eksponował swoje projekty na wystawach krajowych, takich jak: Młodzi na start czy Design 32.