Aktualności kronika Barbara Woźniak

Dobiesław Gała, Bieguny niedostępności, wystawa w Międzynarodowym Centrum Kultury

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
Czas: 25.02 – 27.03.2022
Kuratorka: Barbara Woźniak

 

Inspiracją do realizacji reliefowych kompozycji jest doświadczanie czasu, próba zilustrowania ulotności pamięci oraz poszukiwanie przestrzeni metafizycznej. Prace ukazują proces zacierania wszelkich aktów obecności, zdarzeń i działań w warstwie materialnej i duchowej. Cykl Bieguny niedostępności to próba zilustrowania najbardziej niedostępnych miejsc na ziemi, gdzie zachodzą zagadkowe zjawiska ingerencji, tajemnicze ślady zdarzeń, których konsekwencją są zmiany struktury materii. Starcie z materią skutkuje zaawansowanym i odmiennym stopniem jej deformacji: formy ulegają bezpowrotnej defiguracji albo czynią próby powrotu do pierwotnego wyglądu. Prace nawiązują również do człowieka jako bytu fizycznego, który pozostawia w świadomości otoczenia trwały ślad metafizyczny swej obecności. Ten ślad jest pewnego rodzaju deformacją struktury przestrzeni, współistnieniem w czasie, wpływaniem na przyszłość. Z czasem ślad zanika, zarasta materią czasu i biegiem życia kolejnych istnień. Pojedynczy życiorys staje się elementem historii. Każdy realny kształt zamazuje się, zmienia się w pamięć o przedmiocie. Projekty z piętnem czasu kreują przestrzeń tego, co przemija, odchodzi bądź już odeszło, zatrzymując widza w stanie zawieszenia pomiędzy przyszłością, teraźniejszością i przeszłością. Poprzez prezentację różnych faz postępującej destrukcji istnieje szansa powrotu do przeszłości, dająca wyobrażenie zdarzeń minionych, niepełne i nieostre wprawdzie, ale pozwalające na rekonstrukcję zdarzeń lub przybliżone zwizualizowanie obiektu, który wpłynął na kształt obszaru. Bieguny niedostępności są grą w uobecnianie, w znajdowanie się w czasoprzestrzennym zapętleniu. Są impulsem do poszukiwania własnej tożsamości i potrzeby nazwania siebie. Kompozycje to subtelne połączenie rysunku, malarstwa i reliefu, realizowane na płytach, siatkach oraz papierach ustrukturyzowanych przez zabiegi chemiczne i termiczne, co daje trójwymiarowy efekt.