Wojciech Jaworski

Student kulturoznawstwa na specjalności komunikacja wizualna i projektowanie graficzne na Akademii Górniczo-Hutniczej i filologii polskiej nauczycielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ilustrator oraz autor grafik publikowanych m.in. w czasopiśmie artystyczno-naukowym studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ,,PoWieki”.