Witold Stelmachniewicz

ASP w Krakowie

Urodzony w 1970 roku. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie – dyplom z wyróżnieniem w 1996 roku pod kierunkiem doc. Zbigniewa Grzybowskiego. Od 1996 roku pracownik naukowo-dydaktyczny na tym samym Wydziale. Od roku 2013 pracuje na stanowisku profesora uczelni. Od 2011 prowadził samodzielną Pracownię Rysunku, od roku 2018 Pracownię Malarstwa. Aktualnie piastuje funkcję Dziekana Wydziału Malarstwa. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu pokazów zbiorowych w kraju i za granicą.