Sławomir Shuty

Artysta ruderalny; pisarz/scenarzysta (Zwał, Cukier w normie, Freestyle), reżyser (Luna, Pokój, Trip); rolnik; stały współpracownik Korporacji Ha!art; w Nowej Hucie mieszkał do 30 roku życia, obecnie wrócił do karpackich korzeni, skąd pochodzą jego rodzice, którzy w tamtym stuleciu przyjechali budować nowe robotnicze miasto.