Piotr Majewski

Historyk sztuki, pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się kulturą artystyczną XX i XXI wieku, problematyką migracji artystycznych oraz historią i teorią krytyki sztuki. Autor monografii: Malarstwo materii w Polsce jako formuła „nowoczesności” (Lublin 2006), La Vague polonaise. Migracje artystów i wędrówki dzieł sztuki nad Sekwanę w czasach żelaznej kurtyny (Lublin 2020).