Paweł Donhöffner Zięba

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem, fotografią oraz nowymi mediami. Członek i założyciel kolektywu i galerii Szaber.