Monika Szydłowska

Ur. 1994 w Lublinie. W 2020 roku ukończyła studia na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom zrealizowała w Pracowni Miedziorytu prof. Krzysztofa Tomalskiego. Za pracę dyplomową otrzymała medal Rektora ASP. Zajmuje się technikami grafiki warsztatowej: drzeworytem, wklęsłodrukiem, a także rysunkiem. Brała udział w czterech wystawach zbiorowych i zorganizowała jedną wystawę indywidualną.