Martyna Duda

Urodzona w 1997 roku. W latach 2013-17 uczęszczała do Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu. Studia na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie ukończyła w 2022 roku, zdobywając medal. Zaznacza: „W mojej twórczości nie ma celu. Jestem tylko Ja. Mój pamiętnik. Zapiski mojej zmienności. Kieruję się tym, co akurat mnie zajmuje. Uczuciami i przemyśleniami. Nie mówię o czymś, ale o sobie. Staram się po prostu tworzyć”.