Marta Miskowiec

Antropolożka kultury. Kuratorka wystaw, autorka tekstów, organizatorka spotkań i wykładów. Interesuje się społecznym użyciem fotografii. Prowadzi badania nad fotografią amatorską. Kuratorka kolekcji fotografii społecznej w zbiorach MuFo.