Marek Janczyk

Historyk sztuki, absolwent UJ. Pracuje w MuFo w Krakowie. Kurator wystaw, projektów i instytucji, autor publikacji poświęconych praktykom fotograficznym i ich konsekwencjom, szczególnie w obszarze fotografii polskiej XX w. Prowadzi zajęcia z  wybranych zagadnień historii i teorii fotografii na Podyplomowym Studium Muzealnym UJ oraz podyplomowych studiach „Rynek Sztuki i Antyków” w KA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Należy do Stowarzyszenia Historyków Fotografii.