Malina Barcikowska

Krytyczka sztuki. Studiowała filozofię na UMK w Toruniu i w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Przez kilka lat zawodowo związana z CSW „Znaki Czasu” w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na współczesnej myśli o sztuce. Publikuje teksty i zajmuje się animacją kulturalną.