Łukasz Białkowski

Krytyk sztuki, niezależny kurator, wykładowca akademicki. Publikował w wielu czasopismach (m.in. „Szum”, „Obieg”, „Przekrój”, „Znak”), katalogach wystaw i monografiach książkowych. Autor książek Celebracja braku. Sztuka współczesna i gry z widzialnością, Nieszczere pole. Szkice o sztuce i Figury na biegunach. Narracje silnego i słabego podmiotu twórczego. Członek AICA. Adiunkt w Katedrze Nauk o Sztuce na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, wykłada również na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.