Janusz Antos

Historyk i krytyk sztuki, kustosz w Bibliotece Głównej ASP w Krakowie, autor blisko stu tekstów o sztuce opublikowanych w wydawnictwach zbiorowych, czasopismach i katalogach wystaw. Zredagował m.in. Stanisław Wyspiański w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2007 oraz Alfred Hałasa: plakaty ze zbiorów Biblioteki Głównej ASP w Krakowie, Kraków 2018. Członek SHS i Sekcji Polskiej AICA.