Jana Moroz

Ur. na Białorusi w 1997 r. Artystka wielomedialna. Studentka pierwszego roku studiów magisterskich na Wydziale Intermediów krakowskiej ASP. Prezentowała swoje prace m.in. w Grecji, gdzie przebywała na wymianie międzyuczelnianej w 2019 r. i otrzymała stypendium od Narodowej Agencji Programu Erasmus. Zajmuje się tworzeniem interaktywnych trójwymiarowych przestrzeni, wizualizacjami i grafiką 3D, muzyką eksperymentalną.