Jan Trzupek

Niezależny kurator wystaw, autor tekstów o sztuce nowoczesnej i współczesnej oraz o dizajnie. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1980-87). W latach 1983-92 pracował w Galerii Krzysztofory w Krakowie. Pracuje w Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej, stale współpracuje z Galerią Sztuki Współczesnej w Katowicach i z BWA w Tarnowie. Mieszka w Krakowie.