Jan Bačynsjkyj /Yana Bachynska

Ur. 1991 r. we Lwowie. Reżyser i artysta wizualny, badacz i propagator kultury queer . W latach 2017-2019 studiował w Akademii Sztuki w Szczecinie (mgr sztuki), a w latach 2008–2013 w Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki (mgr filozofii). Jest stypendystą tegorocznej edycji stypendium Gaude Polonia.